Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Kozmetikë e lashtë», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5593-5595