Είστε εδώ

Δαμουλή Ευαγγελία, «Διαβάζοντας τα διηγήματα της Χλόης Κουτσουμπέλη “Η χοντρή κυρία θα έρθει απόψε” και “Τα κόκκινα κεράσια”», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5570-5572