Είστε εδώ

Γεωργούσης Γιώργος, «Απόπειρα ποιητικής μεταφυσικής του φύλου», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5564-5566