Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το κίτρινο ταξί [Αυτόγραφο ποίημα της Χλόης Κουτσουμπέλη]», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5561