Είστε εδώ

Κρεμνιώτης Χρίστος, «Η θέση του ανθρώπου στον κόσμο και του κόσμου, στο έργο του Γιάννη Στεφανάκι», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5554-5560