Είστε εδώ

Υφαντής Παναγιώτης Αρ., «“Quasi un desiderio di divina ebrietà...”. Θεολογία και πνευματικότητα στο έργο του Γιώργου Σαραντάρη», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5533-5542