Είστε εδώ

Σπυρέλη Χρυσούλα, «Διαβάζοντας ποίηση Γιώργου Σαραντάρη», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5509-5514