Είστε εδώ

Πιπίνης Γιάννης, «Γ. Σαραντάρης. Ποιητής μιας άλλης εποχής», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5499-5505