Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Γιώργος Σαραντάρης (1908-1941). Ένας υπνοβάτης στα χαρακώματα», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5482-5485