Είστε εδώ

Κορνέτη Έλσα, «Η ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη. Γιώργος Σαραντάρης, Ποιήματα, εκδ. Ζήτρος 1998», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5457-5461