Είστε εδώ

Καραγεωργίου Τασούλα, «Σολωμικοί ήχοι στην ποίηση του Γιώργου Σαραντάρη», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5439-5446