Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «Πολιτική θέαση στον Γιώργο Σαραντάρη», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5431-5434