Είστε εδώ

Γεωργιάδης Θανάσης, «Γιώργος Σαραντάρης - Η ομορφιά των απλών πραγμάτων (μια ελάχιστη αναφορά)», Πάροδος, τχ. 46 (Ιούνιος 2011), σ. 5410-5413