Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Οι φίλοι», Πάροδος, τχ. 45 (Ιούνιος 2011), σ. 5390