Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Μικρό πρωινό», Πάροδος, τχ. 45 (Ιούνιος 2011), σ. 5365-5366