Είστε εδώ

Κούσουλα Κατερίνα, «Βασίλισσα για μια μέρα», Πάροδος, τχ. 45 (Ιούνιος 2011), σ. 5359-5359