Είστε εδώ

Στεφανάκις Γιάννης Δ., «Σημειώσεις ζωής», Πάροδος, τχ. 44 (Απρίλιος 2011), σ. 5336-5337