Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Ποιήτρια η Μαριέτα Καραγιάννη (η τέφρα του αίματος)», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5226-5228