Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Μαρία Καραγιάννη Ο γυρολόγος της ερήμου. Μια σκάλα μόνο για καθόδους», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5214-5218