Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Μαρία Καραγιάννη. Ο γυρολόγος της ερήμου. Εικόνες στο φάσμα του λόγου», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5205-5208