Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Μαρίας Καραγιάννη, Ο γυρολόγος της ερήμου», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5199-5200