Είστε εδώ

Καρδάτου Μαρία, «Η λέαινα της ερημιάς. Η ποίηση της μοναξιάς», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5196-5198