Είστε εδώ

Ελισαίος Θάνος, «Πέντε στάσιμα λόγου για την ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5175-5180