Είστε εδώ

Γιωτοπούλου Δήμητρα, «Ο έκπτωτος άγγελος στην ποίηση της Μαρίας Καραγιάννη», Πάροδος, τχ. 43 (Απρίλιος 2011), σ. 5161-5165