Είστε εδώ

Τσακνιά Εύη, «[Έργο της Εύης Τσακνιά]», Πάροδος, τχ. 42 (Ιανουάριος 2011), σ. (έσω οπισθόφυλλο)