Είστε εδώ

Σπυριδάκη Ειρήνη, «Τρία άγνωστα διηγήματα του Κνουτ Χάμσουν από το φιλολογικό περιοδικό Νουμάς», Πάροδος, τχ. 42 (Ιανουάριος 2011), σ. 5119-5124