Είστε εδώ

Τσακνιά Εύη, «[Χαρακτικό της Εύης Τσακνιά]», Πάροδος, τχ. 42 (Ιανουάριος 2011), σ. 5050