Είστε εδώ

Σέρρας Διονύσης, «Μονογραφία», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 5012