Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Ρυθμοί που μας ενώνουν», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 5007-5011