Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Η ποίηση του Ορέστη Αλεξάκη», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 5000-5005