Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ορέστης Αλεξάκης: Ένας περιπατητής του αόρατου», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4992-5000