Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Το ποίημα στον Ορέστη Αλεξάκη», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4980-4982