Είστε εδώ

Κουντούρη Ζέτα, «Η ζεύξη των αντιθέσεων», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4951-4955