Είστε εδώ

Κονιδάρης Δημήτρης, «Σημειώσεις για την ποίηση του Ορέστη Αλεξάκη», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4942-4946