Είστε εδώ

Καραγιάννη Μαρία, «Εντυπώσεις από τη γνωριμία μου με τον ποιητή Ορέστη Αλεξάκη», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4939-4942