Είστε εδώ

Άνδρεϊτς Σπύρος, «Ορέστης Αλεξάκης. Υπαρξιακές μελωδίες με μεταφυσικό σκεπτικισμό. Γράμμα στον ποιητή», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4926-4931