Είστε εδώ

Καβάσιλας Γιάννης, «[Αγιογραφία του Γιάννη Καβάσιλα]», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4923