Είστε εδώ

Κρουαζιέ Ρένα, «Ο ποιητής Ορέστης Αλεξάκης», Πάροδος, τχ. 41 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4921