Είστε εδώ

Γόνης Βασίλης, «[Φωτογραφία]», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4915