Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Κούλα Αδαλόγλου: Διπλή άρθρωση, Ταξιδευτής, Αθήνα 2009», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4902