Είστε εδώ

Αδαλόγλου Κούλα, «Αξεδιάλυτα: Τόποι, άνθρωποι και συμβάντα σε πρώτο πρόσωπο», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4879-4883