Είστε εδώ

Ψάχου Μαρία Ν., «“Μικρό δοκίμιο για την ποίηση” του Γιώργου Χ. Θεοχάρη», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4846-4852