Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «[Η Ελένη Δρούζα για την ποίηση]», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4824-4825