Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Ρούλας Πατεράκη]», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4812