Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Το βιβλίο. Ντίνου Παπασπύρου: Λάμψεις και σκιές μνήμης, 2010», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4800