Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Το βιβλίο. Τόλη Νικηφόρου: Έρημο νησί στην άκρη του κόσμου, Νεφέλη, Αθήνα, 2009», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4796-4797