Είστε εδώ

Απέργης Παντελής, «Το βιβλίο. Χρίστου Κρεμνιώτη: Ώριμο σπέρμα, Πλανόδιον, Αθήνα, 2008. Εφηβεία του μπλε, Οδός Πανός, Αθήνα, 2009», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4795