Είστε εδώ

Θεοχάρης Γιώργος Χ., «Το βιβλίο. Πάνου Κυπαρίσση: Μαύρο βαμβάκι, Μελάνι, 2009», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4786-4787