Είστε εδώ

Σταφυλάς Μιχάλης, «Μάριος Χάκκας. Εκφραστής μιας εποχής και σαρκαστής της εύθραυστης ανθρώπινης υπόστασης», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4625-4638