Είστε εδώ

Πομόνης Νίκος Σ., «Η αφαίρεση στην τέχνη. Μία κατάθεση», Πάροδος, τχ. 39-40 (Δεκέμβριος 2010), σ. 4617-4622